sjezd alternativní mládeže - titulní stránka

Vítáme Vás na www stránkách SAMu.

Co že ten SAM vlastně je? Sjezd alternativní mládeže, z lat. "alter"(jinak) "natus"(narozený). Cílem setkání je seznámení se s novými lidmi, bližší poznání Boha a také sebe samých. Setkání nabízí téměř neomezené možnosti navazování kontaktů, sportovního vyžití, poznávání se navzájem aj. – to vše v přátelské a neformální atmosféře.
Účastníkům je během celého pobytu k dispozici prostor kostela k rozjímání, čajovna a 3 hřiště. Připraveno je několik tématických seminářů a besed, večerní koncerty, tvůrčí dílny i večerní "letní kino".