SAM 07 - SAMPL - ani vzorek zdarma

Orlová 23.-26.8.2007

O SAMu

Co je SAM

Tento sjezd mládeže je v termínu předposledního týdne letních prázdnin a skýtá možnost setkání mladých lidí z celé České republiky. Setkání má ekumenický charakter využívají ho i lidé, kteří nejsou členy žádné církve. SAM je jednoduše otřeven všem. Mezi účastníky jsou i mladí lidé ze zahraničí, převážně slovenska.
Myšlenka SAMu spočívá také v názvu – Sjezd ALTERNATIVNÍ mládeže, z lat. „alter“ (jinak), „natus“ (narozený), kdy se snažíme na tomto setkání zajistit, aby každý mladý člověk mohl prezentovat svou víru v Boha svým osobitým způsobem, bez předsudků a omezení. Smyslem setkání je budování individuálních vztahů v církevně nevyhraněném rozměru, sdílení se s důrazem na prohlubování zkušeností křesťanské víry. Organizátoři se snaží připravit program tak, aby byla rozvíjena osobnost účastníka, její duchovní rozměr, výchova k vlastenectví a vztah ke kulturnímu dědictví své země.

Program využívá pravidelně asi 130 účastníků a 200 dalších účastníků, kteří se účastní vybraných seminářů a koncertů. SAMu se v roce 2005 zúčastnili mladí lidé z přibližně 40 obcí a měst ČR.

Účastníci mají také možnost se zúčastnit dílen, které nabízejí sportovní, umělecké a jiné aktivity. Večerní program obsahuje koncerty, sledování filmu nebo scénického představení, dramatickou tvorbu a poezii.

Pro chvíle individuálních diskusí a relaxace je připravena polní čajovna.

Další informací o letošním SAMU.

Letošní téma

Tématem setkání bude SAMpl.
Sampl znamená vzorek. Je to malá část něčeho většího, která se používá ke zkoumání nebo k prezentaci místo celku. Díky vzorku získáváme představu o dané věci, je to jako ochutnávka v obchodě nebo ukázka filmu v televizi.

Téma SAMpl vybízí k uvažování o vzorcích, které dáváme a bereme. Obojí často děláme nevědomky. Jaký vzorek o Bohu dáváme? Určitě chceme spolehlivé informace. Ale bereme vzorky správným způsobem? Co mají předsudky společného se vzorkováním? Vzorek o Bohu si uchováváme v sobě – jsme tedy médium. Jaké médium to je, malá disketa nebo naplněné DVD? Jsme levné nosiče za pár korun, nebo kvalitní média odolná proti poškrábání či teplu?

Kde se koná

SAM se tradičně koná v severomoravském městě Orlová.
Konkrétně na adrese: Farní zahrada, Petra Cingra 482, 735 11 Orlová 1.

Jak se sem dostat:

Autobus
Můžete využít trasu autobusů: Ostrava-Karviná, Havířov-Orlová-Lutyně.
Zastávka: Orlová, Město, nám.
Zastávka: Orlová, Město, čerp.st. (Příjezdy z Karviné, Ostravy, Havířova, Dětmarovic, Českého Těšína atd.)
Zastávka: Orlová, Kopaniny (5 min ke kostelu) - Večer zpět do Karviné jedou spoje ve 21:00, 22:20.
Vlak
Nejlépe do Havířova, Karviné nebo Ostravy. Pak autobusem (viz výše).
Automobil
Ostrava-Karviná, pak v Orlové sledovat nově žlutý kostel se stříbrnou (šedou) věží (evangelický). Mapky níže lecos napoví.

Mapka

Najdete nás zde (odkaz na mapy.cz).

Nocleh a jídlo

Pokud si přivezete vlastní stan, spát můžete takřka kdekoli. Je taktéž připraveno cca 50 míst ve stanech s podsadou, ale nemusí se na Vás už dostat! Možnost také spát v kostele na pavlači. Cena se s druhem ubytování nemění.

Jídlo je 3x denně. Vaří se na místě.

Součástí SAMu bude letos i BUFEST (festivalový bufet). K dostání v něm budě např.: párek v rohlíku, hamburger, smažený hermelín, hranolky, sladké a slané dobrůtky, ovoce, nanuky, z nápojů pak točená kofola a minerálka.

Sponzoři