Program

Semináře
Bohoslužby
Večerní program

Program zatím není úplný a je průběžně doplňován! Změna programu vyhrazena.

Semináře

 

 

10,00

11,30

14,30

16,00

pátek 17.8.

kostel

 

Zdeňek Susa

Poutnictví

 

Tomáš Kolman

Proti proudu

Natalia Fójcik

Země rýže a hor

 

Jan Boštík

Existuje život po životě? - Příběh klinické smrti

 

sál

 

Zuzana Kasalová

Osobnost a její zralost

 

Kateřina Hodecová a Lucie Endlicherová

Když má 30% prim

Kateřina Hodecová a Lucie Endlicherová

Mluvte hezky česky (workshop) 

 

 

 

 

sobota 18.8.

kostel

Marek Macák

Osobnostní styly v životě a v církvi

Lech Nierostek

Autorské čtení – od melodramu po aforismus

Marek Macák

Svobodní na periferii

 

Jiří Laňka

Policie a křesťanství

 

sál

Zuzana Kasalová

Role jistoty v životě

 

Jaroslav Hynek

Samo hlásání nestačí… I. (přednáška)

Jaroslav Hynek

Samo hlásání nestačí… II. (diskuze)

 

Lech Nierostek

Poetický workshop

 

 

 

Zuzana Kasalová
Žije a pracuje v Praze, je lékařkou v oboru psychiatrie. Věnuje se křesťanské psychiatrii, působí při sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze na Vinohradech, je zaměřená ekumenicky. Na SAMu byla již loni, povede 2 semimnáře, je vstřícná a připravená také pro osobní setkání a rozhovory.
 • OSOBNOST A JEJÍ ZRALOST
  Jakou lekci osobnostní zralosti nám nabízí bible? Důležitost poznání vlastní smrtelnosti. Prubířský kámen – můj přístup k druhým lidem.
 • ROLE JISTOTY V ŽIVOTĚ
  Pozitivní a negativní vliv jistot na formování charakteru. Jistota a bezpečí – základní předpoklad existence života. Role náboženství. Dluhové pasti v historii a v bibli a východiska.
Jaroslav Hynek
Religionista, zástupce výkonného tajemníka Společnosti pro ochranu náboženské svobody, poradce Centra pro prevenci v oblasti náboženských sekt. Dlouhodobě se zabývá problematikou nových náboženských hnutí. Pracuje v organizaci YMCA a rád jezdí (i přes celou republiku:) mezi mladé lidi.
 • SAMO HLÁSÁNÍ NESTAČÍ … (I. část)
  "Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Měl Ježíš opět pravdu? Interpretace výsledku sčítání lidu 2011 - otázky o náboženském vyznání obyvatel České republiky. (spíše přednáška)
 • SAMO HLÁSÁNÍ NESTAČÍ … (II. část)
  Pokus o společné hledání příčin současného postoje obyvatel ČR k víře a náboženství, ale také důsledků, které z toho plynou pro obě strany. (především diskuze)  
Lucjan Klimsza
Evangelický kněz a filozof. Ženatý, s manželkou Slavomírou má dvě dcery, Emílii a Ráchel. Ve svém profesním životě se snaží o dialog mezi systematickou filozofií a teologií. Je autorem knihy Wust: Identita nejistoty. Ze všeho nejraději však sbalí kufry a rodinu a upaluje do Vysokých Tater či jiných vysokých hor na tury.
 
Jan Wacławek
Je současným biskupem Slezské církve evangelické a.v.. Příznivcům SAMu může být sympatický tím, že v 80. letech působil jako farář v Orlové, zdejší prostředí dobře zná a má na něm svůj podíl.  Poté byl pastorem v Návsí. Vyučoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, je ženatý a má dva syny.
 
Marek Macák
Je absolventem Karlovy univerzity a pracuje jako psycholog a terapeut. Patří do baptistické církve. Má široký okruh zájmů a často přednáší na podobných akcích, na SAMu je již známým hostem. Na Evangelickém teologickém semináři v Praze vyučuje psychologii a pastoraci. Inicioval vznik Asociace pro dialog křesťanství a psychologie.
 • OSOBNOSTNÍ STYLY V ŽIVOTĚ A V CÍRKVI
  Osobnost člověka lze definovat řadou charakteristik. Každý člověk je "nějaký". Podíváme se společně na různé osobnostních styly, na jejich přínosy, limity i na jejich vliv na prožívání duchovního života. Seminář je vhodný zejména pro lidi se zájmem o pastoraci a práci s lidmi.
 • SVOBODNÍ NA PERIFERII
  Církev (hlavně ta prostestantská) často neví co se svobodnými lidmi. Oni sami často nevědí co se sebou. Povídáme se na místo svobodného života v Božím království a na výzvy, přínosy i slepé uličky svobodného stavu. Uvidíme, jak zdravá teologie svobodného života vrhá světlo na manželství i na další dimenze následování Krista ve společenství.
Kateřina Hodecová
je původní profesí architektka, která s prostorovou představivostí a nápaditostí sobě vlastní už řádku let skládá k sobě jednotlivá slova, aby dala vzniknout zajímavým rozhlasovým úvahám, promluvám, diskusím. Kromě služby v TWR-CZ funguje v redakční radě Života víry, blízké je jí duchovní doprovázení a hledání výhledů do budoucna. Je vdaná, s manželem Petrem navštěvují sbor BJB v Brně.
 
Lucie Endlicherová
snila od osmi let o tom, že až vyroste, bude dělat v rozhlase pořady pro děti. Díky Božímu vedení se jí tento sen vyplnil ve dvaceti letech. Práce v TWR-CZ jí dává nahlédnout na to, jak pestrý je Boží svět a že Bůh skutečně jedná s každým individuálně. Kromě rozhlasové práce v současnosti studuje logopedii a s oblibou mluví druhým do toho, jak dobře mluvit či psát. Je svobodná, navštěvuje sbor BJB v Brně.
 • KDYŽ MÁ 30% PRIM (seminář) 
  Podle výzkumů získáváme přibližně 70 % informací vizuálně. Poslouchačům rádia tedy zbývá nějakých 30 %, skrze které se k nim informace mohou dostat. Tohle omezení ale způsobuje, že rádio je zároveň velmi intimní a zároveň masové médium. Poslouchá ho prostě masa jednotlivců :-). Velmi dobře si to po druhé světové válce uvědomil Paul Freed, zakladatel práce mezinárodní křesťanské rozhlasové misie Trans World Radio. K národním partnerům TWR patří i česká redakce, která sídlí v Brně. Jak její práce vypadá a co obnáší rozhlasová práce obecně? Přijďte si poslechnout.
 • MLUVTE HEZKY ČESKY (workshop)
  Jen co nabereme trošku rozumu, učíme se mluvit. Umíme to - jak by ne, tohle přece patří přirozeně k výbavě člověka. Ale představte si, že byste s pocitem, že umíte běhat, šli bez jakéhokoliv tréninku na start maratonu. Co si budeme namlouvat, nejspíš by to (až na výjimky) nedopadlo valně. Ale i mluvení jde trénovat. Můžete si to vyzkoušet spolu s Kateřinou Hodecovou a Lucií Endlicherovou.
Natalia Fójcik
24 let, ze sboru SCEAV v Těrlicku, studuje evangelikální teologii v Banské Bystrici na Slovensku, má srdce pro službu mladým lidem v jejich vesnici a okolí. Přesně před rokem se vrátila z misijní služby v Asii, kde strávila 12 měsíců. Miluje Boží slovo a má slabost pro psy husky a bambus :)
 • ZEMĚ RÝŽE A HOR
  Cestopis a svědectví, můžete se těšit na prezentaci fotografií a diskuzi s Natalií, vše ostatní se dozvíte na místě. 
Jan Boštík
Narodil se v roce 1971, od roku 1988 je na invalidním vozíku kvůli úrazu krční páteře. Je šťastně ženatý s manželkou Ivetou. Pracoval např. jako grafik v tiskárně, úředník ve spořitelně, sedm let podnikal ve výrobě součástek k invalidním vozíkům, provozoval e-shop, působil jako laický kazatel v Církvi bratrské. S manželkou bydlel 7 let v Havířově, společně pracovali v Diakonii ČCE, kde hlavní náplní jejich práce byla péče o seniory. V současnosti bydlí ve Svitavách, má vlastní firmu. Mezi jeho záliby patří především cestování po Evropě, pestré a pokud možno „zdravé“ jídlo, řízení auta na ruční řízení, procházky v lese, dobrý spánek, modelářství RC aut a počítače a internet.
Lech Nierostek
Prvorozený a rebel: jako takový narozen v r. 1964. Svou dceru Klárku rád vyzvedává na ZUŠ z „dramaťáku“ a z klavíru, a svou ženu Pavlínu z houslí, které na této škole učí. Bývalý tanečník a choreograf, hrdě se hlásící k folkloru Těšínského Slezska. Básník, aforista, textař s protestantskou krví a duchem. Organizátor Salonu, kam jsou zváni zajímaví hosté, přesahující svým věhlasem region a mnohdy i rodnou zem. Autor a spoluautor dalších aktivit.
Publikace: samizdat „Básně na celý den“, Almanach „Spotkanie“
Sbírky: „Třeba je to jinak“
             „Na miskách vah“ (Brailovo písmo)
             „Je to tak“
Jako autor melodramů, spolupracuje s hudebními skladateli z celé republiky. Melodram „Ženy“ byl uváděn např.v rámci mezinárodního festivalu Janáčkův Máj. Rada města Havířova  udělila Lechu Nierostkovi cenu "Osobnost kultury" pro rok 2007 za dlouholetý aktivní přínos městu v kulturní oblasti.
 • AUTORSKÉ ČTENÍ – OD MELODRAMU PO AFORISMUS 
  Rád bych v tomto bloku seznámil účastníky s průřezem své tvorby. Půjdu cestou rozmanitou. Na vážný melodram naváží poetické postřehy ze života. Milostná poezie se pak promění v krátké verše, jejichž obsahem je v podstatě jen pointa a rýmy netoliko poetické, jako spíše pravdivé. Samotný závěr budou tvořit aforismy.
 • „POETICKÝ WORKSHOP“ 
  Bude pro mne samotného novou zkušeností. Měl by být hrou se slovy, jak pro jednotlivce, malé týmy (bude-li to možné), tak pro všechny zúčastněné jako celek.
Jiří Laňka
Mgr. et Mgr. Jiří Laňka, vedoucí instruktor Útvaru rychlého nasazení PČR, trvalý jáhen arcidiecéze pražské a v současnosti generální prefekt Křesťanské policejní asociace. U PČR pracuji od roku 1985, u samotného útvaru od roku 1989. Jsem ženatý a mám tři dcery. Ve své církevní praxi mám pověření od svého ordináře, pražského arcibiskupa, k práci pro policii.
 • POLICIE A KŘESŤANSTVÍ 
  V první části představím Útvar rychlého nasazení Policie ČR a v další budu hovořit o slučitelnosti povolání křesťana a povolání policisty. 
Zdeňek Susa
Je lékař, vysokoškolský učitel, evangelický kazatel, cestovatel, spisovatel, konečně nakladatel. Zabývá se zvláště dýchacími funkcemi, plicními nemocemi a vztahy mezi plícemi a srdcem, vyučoval budoucí mediky i teology. Působí v Českobratrské církvi evangelické. V letech 1991-1996 putoval po etapách z Prahy do Santiaga de Compostela a vydal o tom knihu Ultreia. V letech 2005-2009 opět po etapách došel do Assisi a Říma a nic o tom ještě nevydal, za to je autorem Velké české pivní knihy.
 • POUTNICTVÍ
  Zdeněk Susa putoval asi jako jeden z prvních moderních Čechů z Prahy do Santiaga de Compostela, došel také do Assisi a Říma. Vypráví o těžkostech i půvabech poutnictví a soustřeďuje se na setkání s lidmi, ke kterým by bez pouti nedošlo.
Tomáš Kolman
Narodil se v r. 1983 v křesťanské rodině. V létě 2000 se dostal na tábor Word of Life a poprvé v životě poznal mladé křesťany, kteří s nadšením slouží Bohu. Díky nim objevil, jak úžasný může být život s Bohem, a začal si uvědomovat, že Mu chce také sloužit. V roce 2004 začal dálkově studovat teologii na Universitě Mateja Bela v Bánské Bystrici, ze které v roce 2007 odešel s bakalářským titulem. Od r. 2011 je vedoucím vzdělávání v Křesťanské akademii mladých.
 • PROTI PROUDU
  Jako křesťané představujeme určitou minoritu, jsme jiní, zastáváme jiné hodnoty, názory, životní styl než naši spolužáci, kolegové v práci, přátelé nebo rodina. Víme to, lehce se to řekne, ale hůř dělá.. Jak žít mezi nevěřícími lidmi a zůstat věrní Bohu? Proč je to někdy těžké a jak se k tomu můžeme postavit, abychom obstáli "proti proudu"?
 

VEČERNÍ PROGRAM

Čtvrtek 16.8. Pátek 17.8. Sobota 18.8.
Timotej (alternative-rock) Drom of life Žamboši (folk)
Noční kino Písečná animace Noční chvály
  Mindenki  

 

 

 

Bohoslužby

Čtvrtek večer - 18:00 A - Adam Tomáš Kolman
Pátek ráno - 09:00 E - Eva Zdeněk Susa
Pátek večer - 18:00 I - Izrael nebo Jákob? Jan Boštík
Sobota ráno - 09:00 O - Oběť Lucjan Klimsza
Sobota večer - 18:00 U - Utrpení Jiří Laňka
Neděle ráno - 10:00 Y - Ježíš + kříž = TY b. Jan Wacławek

PRŮBĚH DNE

Nedělní bohoslužby začínají v 10:00, ostatní dny vždy v 9:00 a v 18:00.

 • 08:00 Snídaně
 • 09:00 Bohoslužby (v neděli až v 10:00)
 • 10:00 I. blok (semináře, workshopy)
 • 11:30 II. blok (semináře, workshopy)
 • 13:00 Oběd
 • 14:30 III. blok (semináře, workshopy)
 • 16:00 IV. blok (semináře, workshopy)
 • 16:30 Čaj o páté
 • 18:00 Bohoslužby
 • 19:00 Večeře
 • 20:30 Večerní program (koncerty, divadla, viz večerní programy)